INCLUSIEF LEIDERSCHAP


In deze opleiding leert u als leidinggevende een inclusieve werkplek creëren en met succes diverse teams managen. Zo haalt u meerwaarde uit het verschil en bouwt u aan een divers team dat beter presteert: meer tevreden medewerkers, meer creativiteit en innovatie, betere beslissingen.

Voor wie?

- leidinggevenden op alle niveaus

- managers

- directeurs en directieleden

Praktisch

- 1 of 2 dagen

- Tot 10 deelnemers

- In-company & maatwerk

Werkvormen

- Interactieve kennisoverdracht

- Analyseren en leren van praktijkvoorbeelden

- Opdrachten en eigen cases

Of we nu jong zijn of oud, vrouw of man, Belg of bicultureel, we verschillen allemaal. Inclusieve leiders slagen erin een werkplek te creëren waar iedereen uniek kan zijn en tegelijk volwaardig deel uitmaakt van de groep. Zo halen inclusieve leiders het beste uit de diversiteit in teams en organisaties.


Inclusief leiderschap gaat voorbij aan een louter cijfermatige interpretatie van diversiteit. Want diversiteit die enkel gaat om het behalen van streefcijfers leidt vaak niet tot betere teamresultaten, zelfs integendeel. Dat is omdat diversiteit zonder inclusie kan leiden tot wrevel en onbegrip. Het verschil wordt dan een struikelblok.


Waarom deze opleiding?

Als leidinggevende een divers team managen is niet vanzelfsprekend. Het vereist specifieke kennis en vaardigheden. Vaardigheden die iedere leidinggevende zich moet eigen maken. 


- Inclusief leidinggeven laat u toe om meerwaarde te halen uit het verschil. Zo bouwt u aan een divers team dat beter presteert: meer tevredenheid, meer innovatie en creativiteit, betere besluitvorming. 

- Inclusief leiderschap vereist moed. Als leidinggevende moet u durven nadenken over zichzelf, uw onbewuste aannames en vooroordelen (unconscious bias).

- Inclusief leidinggeven vereist dat u op een andere manier communiceert met uw team, dat u nieuwsgierig blijft en in dialoog durft gaan.


Uw resultaten

- inzicht in eigen vooringenomenheden, normen en waarden

- praktische tools en technieken om meer inclusief te zijn in uw leidinggeven:

-- Hoe kan ik een divers team aansturen vanuit een gemeenschappelijk doel?

-- Hoe kan ik onderlinge verschillen leiden naar een meerwaarde in de samenwerking?

-- Hoe kan ik medewerkers medeverantwoordelijkheid geven voor het eindresultaat?


Onze aanpak

- De workshop is interactief

- Afwisseling tussen interactieve kennistransfer en praktische oefeningen en cases zorgt ervoor dat u de nieuwe inzichten dadelijk kan toepassen in de eigen werkomgeving

- We werken in kleine groepen en zorgen voor een veilige, inclusieve leeromgeving


SMARTER THINKING

BETTER RESULTS

2017 - 2019 ©