VERHOOG INTRINSIEKE MOTIVATIE & EMPLOYEE ENGAGEMENT


Leer gebruik maken van kennis over brein en gedrag om een motiverend leadership en

HR-beleid uit te tekenen en employee engagement te verhogen.

Voor wie?

- leidinggevenden

- HR-managers

- HR-professionals

Praktisch

- 2 dagen

- tot 10 deelnemers

- in-company & maatwerk

Werkvormen

- Interactieve kennisoverdracht

- Analyseren en leren van praktijkvoorbeelden

- Opdrachten en eigen cases

Programma


A. De valkuilen van ons denken en hun impact op leadership en hr

 • Hoe werkt ons brein? Systeem-1 en systeem-2-denken.
 • De sluipwegen van ons brein. Welke systematische denkfouten maken het ons moeilijk om verstandige beslissingen te nemen?
 • Welke zijn de belangrijkste denkfouten die spelen in hr? Hoe kunt u hiertegen ingaan?


U krijgt tools en technieken aangereikt om een vooruitstrevend hr-beleid uit te tekenen dat rekening houdt met het effect van onze menselijke denkfouten. Zo verhoogt u de impact van uw beleid.


B. Extrinsieke en intrinsieke motivatie

 • Wat is het verschil tussen extrinsieke en intrinsieke motivatie?
 • Waarom volstaat de traditionele aanpak met nadruk op extrinsieke motivatie niet in een VUCA werkomgeving?
 • In welke omstandigheden mag u wél terugvallen op methodes voor extrinsiek motiveren?


U leert werken met een duidelijke flowchart die een kader biedt voor wanneer u gebruik maakt van extrinsiek/intrinsiek motiveren en die u dadelijk kan inzetten in de eigen organisatie.


C. Intrinsieke motivatie en employee engagement verhogen

 • De toegenomen complexiteit van de hedendaagse werkomgeving vereist dat u overwegend inzet op intrinsiek motiveren. Welke factoren zorgen voor intrinsieke (en dus duurzame) motivatie op het werk?
 • Welke methodes en technieken gebruiken vooraanstaande organisaties om employee engagement te verhogen?
 • Hoe past u zelf deze methodes en technieken toe in de eigen organisatie?


U ontwikkelt een eigen case, die tijdens de sessie aan bod komt en waar u feedback op krijgt. Zo leert u de nieuwe inzichten dadelijk in de eigen praktijk toepassen.


D. Nieuwe methodieken voor motiveren en verloning

 • Hoe kan het dat werknemers minder productief worden als ze een bonus krijgen?
 • Welke valkuilen van ons denken spelen een rol bij motiveren en verloning? Hoe ondermijnen deze intrinsieke motivatie en employee engagement?
 • Welke nieuwe methodes en technieken gebruiken vooraanstaande organisaties om te motiveren en verlonen?


U leert alternatieve methodes gebruiken, ontwikkeld op basis van gedragsinzichten, om werknemers in de organisatie te motiveren en belonen.

SMARTER THINKING

BETTER RESULTS

2017 - 2019 ©