OBJECTIEF REKRUTEREN EN EVALUEREN


Leer de effecten van unconscious bias (onbewuste stereotypen en vooroordelen) minimaliseren bij selectie en promotie. Zo promoot u diversiteit, haalt u het beste talent binnen én kan u het behouden.

Voor wie?

- iedereen betrokken in rekruteren en evalueren

- HR-managers & HR-professionals

- recruiters

Praktisch

- 1 of 2 dagen

- tot 10 deelnemers

- in-company & maatwerk

Werkvormen

- Interactieve kennisoverdracht

- Analyseren en leren van praktijkvoorbeelden

- Opdrachten en eigen cases

Waarom deze opleiding?


Onderzoek wijst uit dat organisaties met meer culturele diversiteit:

  • Een hogere return on equity halen;
  • Meer innovatieve producten en diensten uitbrengen;
  • Verstandigere beslissingen maken.


Het is dus in het belang van uw organisatie om te investeren in meer diversiteit. De meeste organisaties nemen zich dan ook voor om bij selectie en promotie enkel rekening te houden met de relevante competenties (én ze zijn ervan overtuigd dat ze dit ook daadwerkelijk doen).


Waar het echter mis gaat is dat organisaties hierbij geen rekening houden met de effecten van onze menselijke denkfouten, en dan meer bepaald implicit bias:


  • Implicit bias (onbewuste stereotypes en vooroordelen) vormt één van de grootste obstakels voor het kiezen voor het beste talent in selectie- en promotieprocessen. Dit is omdat onze onbewuste stereotypes en vooroordelen ertoe leiden dat we die kandidaten bevoordelen waarmee we meer affiniteit voelen, waarmee we ons beter kunnen identificeren.


  • Omdat het hier gaat om onbewuste vooroordelen volstaan informatiecampagnes niet om dit gedrag in uw organisatie te veranderen.


  • U moet daarom de structuren en processen in uw organisatie zó vormgeven dat de ruimte voor implicit bias geminimaliseerd wordt. Door de context aan te passen, zorgt u ervoor dat de juiste keuze (de keuze voor het beste talent) ook de gemakkelijke keuze wordt. Hiervoor moet u een beroep doen op gedragsinzichten en keuze-architectuur.


In deze opleiding leert u hoe u dit concreet aanpakt.

SMARTER THINKING

BETTER RESULTS

2017 - 2019 ©