Waarom

Voor wie?

 • Leidinggevenden en managers
 • Werknemers die vergaderingen organiseren en voorzitten
 • Iedereen met interesse in betere besluitvorming bij vergaderen

Praktisch

 • 1 dag
 • Tot 10 deelnemers
 • In-company
 • Maatwerk

Werkvormen

 • Interactieve kennisoverdracht
 • Analyseren en leren van praktijkvoorbeelden
 • Opdrachten en eigen cases

Waarom deze opleiding?

 

De cijfers spreken voor zich:

 • 20 tot 30% van de projectmiddelen in organisaties gaat verloren als gevolg van cognitive bias (dit omvat menselijke denkfouten, vooringenomenheden en vooroordelen - én onze eigen blinde vlekken hiervoor);
 • De brutowinstmarges van bedrijven die gebruikmaken van gedragseconomische inzichten liggen meer dan 25% hoger.

 

Deze cijfers mogen u niet verwonderen: vele complexe problemen in een organisatie kunnen herleid worden tot menselijk denken en gedrag.

 

Investeren in gedragsinzichten:

 • Vermindert de nefaste effecten van individuele en collectieve denkfouten, vooringenomenheden en vooroordelen;
 • Leidt tot groei, inzicht en betere werkrelaties;
 • Verhoogt de resultaten van uw organisatie;
 • Geeft uw organisatie een duurzaam competitief voordeel in het huidige volatiele landschap.

 

Met name in meetings en vergaderingen spelen valkuilen in ons denken en groepseffecten een nefaste rol. Ze leiden tot foute beslissingen of beslissingen van lage kwaliteit.

 

In deze opleiding leert u hoe u vergaderingen organiseert op een manier die het effect van cognitive bias minimaliseert en hoe u als organisatie betere beslissingen neemt.

 

Frustraties van slechte beslissingen

We kennen allemaal de volgende frustraties, kenmerkend voor vergaderingen waar slechte beslissingen worden genomen:

 • Deelnemers hebben zich onvoldoende voorbereid, zodat de discussie teveel op meningen en te weinig op feiten focust.
 • Bij kritisch geluid wordt op de man in plaats van de bal gespeeld.
 • De kwaliteit van de beslissing wordt afgezwakt om toch maar consensus te bereiken.
 • De luidste stemmen blijken steeds dezelfde, terwijl diegenen met de meest relevante kennis onvoldoende aan bod komen.
 • De duur van een project en de benodigde middelen worden systematisch onderschat, wat leidt tot ettelijke revisies.
 • Deelnemers zijn geneigd alles bij het oude te laten, en worden afgeschrikt door onzekerheid.

 

Nochtans kan u al deze frustraties vermijden. Ze zijn immers het gevolg van gekende menselijke denkfouten en groepseffecten, die vaak spelen in een werkcontext, en die leiden tot foute beslissingen of beslissingen van lage kwaliteit.

2017 - 2019 ©

SMARTER THINKING

BETTER CHOICES