UNCONSCIOUS BIAS


In deze opleiding leert u met een nieuwsgierige, open blik contact maken met de ander.

U krijgt inzicht in de eigen aannames en voorkeuren en hoe die uw samenwerking met anderen beïnvloeden.

U ontwikkelt vaardigheden om met verschil om te gaan en te komen tot succesvolle samenwerking. 

Voor wie?

- iedereen die in team werkt

- iedereen die met diverse teams te maken heeft

Praktisch

- 1 dag

- tot 10 deelnemers

- in-company & maatwerk

Werkvormen

- Interactieve kennisoverdracht

- Analyseren en leren van praktijkvoorbeelden

- Opdrachten en eigen cases

Waarom deze opleiding?

Binnen een paar seconden vormen we een mening over de nieuwe collega die zich komt voorstellen. Het gaat snel en onbewust. Want onbewuste vooroordelen en stereotiepe denkpatronen (unconscious bias) hebben we allemaal.

Unconscious bias is op zich niet goed of slecht, vooringenomenheden zijn nu eenmaal deel van het menselijke denken. Maar ook al zijn we ons er niet van bewust, in de praktijk handelen we ook naar deze stereotiepe denkpatronen. En dat is wél een probleem. Want het leidt to misverstanden en frustraties.


Zo zullen we die nieuwe collega minder vaak opzoeken en zien we vooral welke fouten hij of zij maakt. Bij collega's die meer op onszelf lijken vallen gelijkaardige fouten ons nochtans helemaal niet op, of zien we ze door de vingers ("alle begin is moeilijk"). Als we advies of input willen, gaan we te raad bij die collega’s waar we ons vertrouwd bij voelen. En zo wordt de eigen mening opnieuw bevestigd. Ons team is dan misschien wel divers, maar we denken en handelen niet inclusief. Het verschil is geen meerwaarde.


Omgaan met verschil tussen mezelf en de ander, in een team of organisatie, is niet vanzelfsprekend. Het vereist specifieke kennis en vaardigheden. Maar het loont de moeite. In een open werkcultuur waar iedereen het gevoel heeft zichzelf te kunnen zijn en tegelijk volwaardig deel te zijn van het team zijn medewerkers meer tevreden. Ze denken innovatiever en nemen betere beslissingen. 


Programma

Deze workshop gaat over onbewuste vooroordelen op de werkvloer. Wie ben ik versus de ander? En welk effect heeft dit op mijn handelen in een team? Hoe ga ik op een respectvolle manier om met verschil? Hoe communiceer ik inclusief en vermijd ik misverstanden en frustraties?


  • Een open, nieuwsgierige houding aannemen op de werkvloer vereist moed. Want het houdt in dat ik moet nadenken over mezelf en hoe ik handel, dat ik mijn onbewuste vooroordelen en denkpatronen in vraag durf stellen.
  • Een open werkcultuur vereist dat ik op een andere manier communiceer met mijn collega's, dat ik altijd opnieuw wil bijleren en in dialoog durf gaan.


Uw resultaten

  • inzicht in eigen vooringenomenheden, normen en waarden en hoe die uw handelen beïnvloeden
  • praktische tools en technieken om te bouwen aan een open werkcultuur in uw team en organisatie
  • vaardigheid om contact te maken met de ander vanuit nieuwsgierigheid en bereidheid om voortdurend bij te leren
  • vaardigheid om inclusief te communiceren en zo frustraties en misverstanden te vermijden
  • vaardigheid om succesvol samen te werken met anderen die verschillend zijn en zo betere resultaten te behalen in een team en organisatie


Onze aanpak

  • De workshop is interactief
  • Afwisseling tussen interactieve kennistransfer en praktische oefeningen en cases zorgt ervoor dat u de nieuwe inzichten dadelijk kan toepassen in de eigen werkomgeving
  • We werken in kleine groepen en zorgen voor een veilige, inclusieve leeromgeving

SMARTER THINKING

BETTER RESULTS

2017 - 2019 ©