logo HumanInsight
jobs

Trainers (freelance)


Jouw job?

Mensen de tools en kennis aanreiken

om te kunnen slimmer denken

en effectiever handelen op het werk


- dankzij inzicht in menselijk denken en gedrag

 Gezocht! 

Wat ga je doen?Je geeft onze workshops en opleidingen
...in 1 van de 4 thema's waarop HumanInsight zich toelegt:

(Lees er meer over op de betreffende pagina's.)


We trainen in het Nederlands, Engels en Frans.


Onze sessies zijn wetenschappelijk onderbouwd én praktijkgericht. Jij zorgt dus niet enkel dat deelnemers de (soms complexe) gedragsinzichten begrijpen, je laat hen ook ervaren hoe ze deze nieuwe inzichten kunnen toepassen in de eigen praktijk.


Om dit mogelijk te maken, zorg je voor een psychologisch veilige leeromgeving.


Onze sessies combineren blokken met interactieve kennisoverdracht - waar jij op een heldere en laagdrempelige manier uitlegt wat de wetenschappelijke stand van zaken is - met ervaringsgerichte delen. Hier gaan deelnemers zelf aan de slag met verrassende oefeningen, eigen cases, en reflectie in kleine groepen. Ook hier is het belangrijk om evidence-based leermethodieken te hanteren.


Deze rol past iemand...


Freelance

Je werkt flexibel, bv. als consultant, expert of trainer.


Deels gedragswetenschapper...

Dat betekent niet noodzakelijk een doctoraat in het onderwerp, maar wel een aantoonbare inhoudelijke kennis.


Je hebt de vaardigheid om anderen te enthousiasmeren over het belang van inzicht in brein en gedrag. Je kan deelnemers tools en technieken aanreiken die in hun situatie resultaten leveren.


Deels trainer...

Je voelt je thuis bij het begeleiden van groepen, zowel fysiek als online via bv. Zoom.


Je hebt ervaring met het faciliteren van interactieve sessies in een psychologisch veilige omgeving, waar mensen zich vrij voelen om zich uit te spreken tegenover anderen.


Tegelijkertijd kan je mensen inhoudelijk ondersteunen om soms complexe onderwerpen te begrijpen en de implicaties voor de eigen werking te analyseren. 


Overtuigd van evidence-based werken

HumanInsight staat garant voor "wetenschappelijke onderbouwing en maximale impact". Onze workshops en opleidingen integreren inzichten uit neurowetenschappen, cognitieve psychologie en gedragswetenschappen. Onze leermethodieken zijn evidence-based.


Het is cruciaal dat onze trainers vanuit hetzelfde perspectief sessies begeleiden. 

Jouw ideale achtergrond


  • We zoeken trainers voor sessies in meerdere talen: Nederlands, Engels en Frans. Als jij in meerdere talen kan werken, is dat een pluspunt
  • Een flexibel schema dat je toelaat om enkele dagen training op je te nemen wanneer je hier 4 tot 6 weken op voorhand van op de hoogte wordt gesteld.
  • Ervaring in het leiden van workshops van hoge kwaliteit, zowel fysiek als online.
  • Goede kennis van gedragsmatige inzichten en ervaring met het gebruik ervan om resultaten te bereiken in een niet-academische omgeving.Interesse? Laat van je horen!