Human Insight logo

SLIM VERGADEREN

Leer vergaderingen organiseren op een manier die het effect van menselijke denkfouten minimaliseert. Leer als organisatie betere beslissingen nemen en verhoog zo het IQ van uw organisatie.

CORONA-update. Momenteel bieden wij onze workshops online aan.

Maar ze zijn nog steeds interactief en ervaringsgericht!

We gebruiken hiervoor Zoom dat eenvoudig is in gebruik. Je ziet en hoort alle andere deelnemers via video- en audioverbinding. Voor opdrachten en cases gebruiken we break-out rooms, waarin je met enkele anderen gericht kan samenwerken. 


Om maximale interactie toe te laten kunnen er niet meer dan 10 mensen aan deze online workshops deelnemen.

Voor wie?

- Iedereen met interesse in betere besluitvorming bij vergaderen

- Leidinggevenden en managers

- Werknemers die vergaderingen organiseren en voorzitten

Werkvormen

- Interactieve kennisoverdracht

- Analyseren van praktijkvoorbeelden

- Opdrachten en cases

Deze online training duurt 1 dagdeel.


Je krijgt per dagdeel twee keer 1,5 uur interactief les met een onderbreking van 30 minuten pauze.

"The trainer has an unique combination of professionality and spontaneity. The session was interesting and educational, completely tailored to our needs."


Andre Peterson, Operational Manager, Bergrivier Municipality, South Africa

"I got new input and had to reflect on how I approach my work. I look forward to practicing these ideas in my daily work."

Mariusz Idzikowski, Expert, Polish Agency for Enterprise Development

Waarom een opleiding Slim Vergaderen?

De cijfers spreken voor zich:

 • 20 tot 30% van de projectmiddelen in organisaties gaat verloren als gevolg van cognitive bias (dit omvat menselijke denkfouten, vooringenomenheden en vooroordelen - én onze eigen blinde vlekken hiervoor);
 • De brutowinstmarges van bedrijven die gebruikmaken van gedragseconomische inzichten liggen meer dan 25% hoger.


Deze cijfers mogen u niet verwonderen: vele complexe problemen in een organisatie kunnen herleid worden tot menselijk denken en gedrag.


Investeren in gedragsinzichten:

 • Vermindert de nefaste effecten van individuele en collectieve denkfouten, vooringenomenheden en vooroordelen;
 • Leidt tot groei, inzicht en betere werkrelaties;
 • Verhoogt de resultaten van uw organisatie;
 • Geeft uw organisatie een duurzaam competitief voordeel in het huidige volatiele landschap.


Met name in meetings en vergaderingen spelen valkuilen in ons denken en groepseffecten een nefaste rol. Ze leiden tot foute beslissingen of beslissingen van lage kwaliteit.


In deze opleiding leert u hoe u vergaderingen organiseert op een manier die het effect van cognitive bias minimaliseert en hoe u als organisatie betere beslissingen neemt.


Frustraties van slechte beslissingen

We kennen allemaal de volgende frustraties, kenmerkend voor vergaderingen waar slechte beslissingen worden genomen:

 • Deelnemers hebben zich onvoldoende voorbereid, zodat de discussie teveel op meningen en te weinig op feiten focust.
 • Bij kritisch geluid wordt op de man in plaats van de bal gespeeld.
 • De kwaliteit van de beslissing wordt afgezwakt om toch maar consensus te bereiken.
 • De luidste stemmen blijken steeds dezelfde, terwijl diegenen met de meest relevante kennis onvoldoende aan bod komen.
 • De duur van een project en de benodigde middelen worden systematisch onderschat, wat leidt tot ettelijke revisies.
 • Deelnemers zijn geneigd alles bij het oude te laten, en worden afgeschrikt door onzekerheid.


Nochtans kan u al deze frustraties vermijden. Ze zijn immers het gevolg van gekende menselijke denkfouten en groepseffecten, die vaak spelen in een werkcontext, en die leiden tot foute beslissingen of beslissingen van lage kwaliteit.


Programma

Blok 1: De valkuilen van ons denken en hoe die leiden tot slechte beslissingen

 • Hoe werkt ons brein? Systeem-1 en systeem-2-denken.
 • Wat zijn de belangrijkste denkfouten en vooringenomenheden (biases) die het ons moeilijk om verstandige beslissingen te nemen op het werk? Komen aan bod:
 • Actie-georiënteerde bias, waardoor we zonder veel nadenken tot actie overgaan, de zaken te optimistisch inschatten, onze eigen vaardigheden overschatten, …
 • Zien van patronen waar die er niet zijn, zodat we bijvoorbeeld een voorstel beoordelen op basis van de verdiensten van de persoon die het aanbrengt en niet die van het voorstel (champion bias), …   
 • Welke zijn de belangrijkste denkfouten die spelen in groepsverband?
 • Het overdreven streven naar consensus, waardoor we alternatieve opties niet bekijken (groepsdenken)
 • Het conformeren naar de visie van de leider (sunflower management), …


Blok 2: Het organiseren van een vergadering zodat uw organisatie kwaliteitsvolle beslissingen maakt

De keuze van de deelnemers: Wie nodigt u uit?


De voorbereiding:

 • Wat voor voorbereiding vraagt u van de deelnemers?
 • Welke technieken zijn het meest geschikt om nadien te kunnen vergaderen op basis van data en feiten?


Het voorzitten van de vergadering:

 • Wie laat u eerst aan het woord komen?
 • Welke mechanismes gebruikt u best om tot een onderbouwde en gedragen beslissing te komen?


De opvolging:

 • Wat te doen met afwijkende meningen, eens de beslissing is genomen?
 • Hoe leren van fouten?


Uw resultaten

 • U begrijpt het eigen denken en gedrag en dat van uw medewerkers beter.
 • U heeft inzicht in hoe valkuilen van ons denken en groepseffecten de kwaliteit van de besluitvorming ondergraven.
 • U heeft mogelijkheden om positieve invloed uit te oefenen en deze valkuilen en groepseffecten tegen te gaan.
 • U kan technieken gebruiken om groepsdenken te vermijden en afwijkende meningen aan te moedigen, zonder dat het persoonlijk wordt gespeeld.


Trainer: Els Compernolle (NL en EN)

ONZE INZICHTEN IN JOUW INBOX!  -  OUR INSIGHTS IN YOUR INBOX!

SMARTER THINKING

BETTER RESULTS

2017 - 2020 ©

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Accepteren