logo HumanInsight
vergaderingen die werken

Ontwerp vergaderingen die werken.

verhoog de kwaliteit van uw besluitvorming

en het IQ van uw organisatie

1 dag of 1 dagdeel  I  Incompany Training of Virtual Learning Journey

What's in it for you?


De cijfers spreken voor zich:

 • 20 tot 30% van de projectmiddelen in organisaties gaat verloren als gevolg van cognitive bias (dit omvat menselijke denkfouten, vooringenomenheden en vooroordelen - én onze eigen blinde vlekken hiervoor);
 • De brutowinstmarges van bedrijven die gebruikmaken van gedragseconomische inzichten liggen meer dan 25% hoger.


Deze cijfers mogen u niet verwonderen: vele complexe problemen in een organisatie kunnen herleid worden tot menselijk denken en gedrag.Met name in meetings en vergaderingen spelen valkuilen in ons denken en groepseffecten een nefaste rol. Ze leiden tot foute beslissingen of beslissingen van lage kwaliteit.Frustraties van slechte beslissingen

We kennen allemaal de volgende frustraties, kenmerkend voor vergaderingen waar slechte beslissingen worden genomen:

 • Bij kritisch geluid wordt op de man in plaats van de bal gespeeld.
 • De kwaliteit van de beslissing wordt afgezwakt om toch maar consensus te bereiken.
 • De luidste stemmen blijken steeds dezelfde, terwijl diegenen met de meest relevante kennis onvoldoende aan bod komen.
 • Deelnemers zijn geneigd alles bij het oude te laten, en worden afgeschrikt door onzekerheid.


Nochtans kan u deze frustraties vermijden. Want ze zijn het gevolg van gekende menselijke denkfouten en groepseffecten, die vaak spelen in een werkcontext.

Details

Type: Mogelijk als


Incompany training

1 dag, in uw organisatie

Incompany workhop

1 dagdeel (3 uur), in uw organisatie

Virtual Learning Journey

1 dagdeel (3 uur), via Zoom

Groepsgrootte:  max. 12 deelnemers


Data open aanbod

momenteel niet in open aanbod


Liever telefonisch contact? We helpen u graag. Vul onderstaande gegevens in of bel ons direct op 0494 75 10 62.

 
 
 

Resultaten

Resultaten na deze opleiding:

 

 • U heeft inzicht in hoe valkuilen van ons denken conformiteit bevestigen en inclusie in de weg kunnen staan.


 • U begrijpt hoe groepseffecten de kwaliteit van de besluitvorming in vergaderingen kunnen ondergraven.


 • U heeft mogelijkheden om deze valkuilen en groepseffecten tegen te gaan.
 • U kan vergaderingen organiseren of voorzitten waar de nadruk ligt op inclusieve besluitvorming en kwaliteitsvolle beslissingen.


 • U kan technieken gebruiken om groepsdenken te vermijden en afwijkende meningen aan te moedigen in overleg, zonder dat het persoonlijk wordt gespeeld.

Programma

Blok 1: De valkuilen van ons denken en hoe die leiden tot slechte beslissingen

 • Wat zijn de belangrijkste denkfouten en vooringenomenheden (biases) die het ons moeilijk om inclusief en efficiënt samen te werken met anderen?
 • Welke zijn de belangrijkste denkfouten die spelen in groepsverband?
 • Hoe spelen deze een rol bij het vergaderen en nemen van beslissingen?

 

 • Bijvoorbeeld:
  • Het overdreven streven naar consensus, waardoor we alternatieve opties niet bekijken (groepsdenken)
  • Het conformeren naar de visie van de leider (sunflower management), …
  • Zien van patronen waar die er niet zijn, zodat we bijvoorbeeld een voorstel beoordelen op basis van de verdiensten van de persoon die het aanbrengt en niet die van het voorstel (champion bias), …   

Blok 2: Het organiseren van een vergadering zodat uw organisatie inclusieve en kwaliteitsvolle beslissingen maakt


De keuze van de deelnemers: Wie nodigt u uit?

 

De voorbereiding:

 • Wat voor voorbereiding vraagt u van de deelnemers?
 • Welke technieken zijn het meest geschikt om te kunnen vergaderen op basis van data en feiten?

 

Het voorzitten van de vergadering:

 • Wie laat u eerst aan het woord komen?
 • Welke mechanismes gebruikt u best om tot een onderbouwde en gedragen beslissing te komen?


De opvolging:

 • Wat te doen met afwijkende meningen, eens de beslissing is genomen?
 • Hoe leren van fouten?

Reviews

Goede voorbeelden van wetenschappelijke studies. Ik had een positief gevoel bij de sessie: er heerst een open en warme sfeer. Sessie is aangepast aan de noden van het publiek."


Leidinggevende, Vlaamse overheid

"De trainer creëert een veilige sfeer en stimulerende leeromgeving. Ze laat ruimte voor interactie en het stellen van vragen. Ik heb genoten van het uitwisselen van ervaringen met andere deelnemers "


Karine Robijn, HR & events, Umicore