logo HumanInsight
building trust

Building trust.

er bestaat wel degelijk een formule

om vertrouwen te bouwen

1 dag  I  Incompany Training of Virtual Learning Journey

Waarom investeren in Building Trust?


"Trust is the glue of life. It's the foundational principle that holds all relationships." - Stephen Covey

Het opbouwen van vertrouwensrelaties op het werk is belangrijk. Op alle niveaus.


Voor individuen resulteert bouwen aan vertrouwensrelaties tot: 

 • Professionele ontwikkeling
 • Betrokkenheid en werktevredenheid 
 • Gezondheid en welzijn


Voor teams leiden vertrouwensrelaties tot betere: 

 • communicatie
 • samenwerking
 • oplossing van conflicten


Voor leiders en managers laat vertrouwen toe om:

 • effectief te delegeren 
 • te zorgen dat taken en projecten worden afgerond 
 • verantwoordelijkheid te creëren bij medewerkers


Ook voor organisaties loont een vertrouwenscultuur. In organisaties die vertrouwen bevorderen:

 • zijn medewerkers minder vaak ziek
 • blijven medewerkers langer bij het bedrijf
 • voelen medewerkers zich meer betrokken

Details

Type: Mogelijk als


Incompany training

1 dag, in uw organisatie

Groepsgrootte:  max. 12


Data open aanbod

momenteel niet in open aanbod


Liever telefonisch contact? We helpen u graag. Vul onderstaande gegevens in of bel ons direct op 0494 75 10 62.

 
 
 

Pluspunten

 • U vertaalt het geleerde meteen naar de praktijk.
 • U werkt uw eigen case uit en keert hiermee terug naar de werkplek. Er is ruimte voor vragen en feedback en u werkt u uw persoonlijk actieplan uit.
 • U ontdekt de allerlaatste wetenschappelijk onderbouwde methoden en technieken.
 • De technieken die u aanleert hebben hun effectiviteit bewezen in toonaangevende bedrijven en organisaties.


Uw resultaten

Na de opleiding kan u:

 • omschrijven wat vertrouwen is waarom het belangrijk is.

 • de verschillende elementen van vertrouwen identificeren.

 • strategieën voor het opbouwen van vertrouwen toepassen.

 • een actieplan opstellen om op de eigen werkplek vertrouwen te bouwen.

Programma

1. Wat is vertrouwen? Waarom is het belangrijk?

 • Vertrouwen definiëren

 • De gevolgen van geschonden vertrouwen op het werk

 • Het belang van vertrouwen op het werk


2. De elementen van vertrouwen

 • Wat betekent vertrouwen voor ons brein? Link met systeem-1-denken (emotionele elementen) en systeem-2-denken (rationele elementen)
 • Rationele versus emotionele elementen van vertrouwen
 • Trust building in verschillende contexten en in relatie tot verschillende persoonlijkheden (d.w.z. hoe verschillende persoonlijkheidstypes verschillende elementen van vertrouwen waarderen)

3. Strategieën voor het opbouwen van vertrouwen

 • - Strategieën voor het rationele domein
 • - Emotionele strategieën
 • - Communicatiegerelateerde strategieën
 • - Vertrouwen opbouwen in virtuele en hybride teams


4. Actieplan voor het opbouwen van vertrouwen

 • Zelfevaluatie van sterkten en verbeterpunten
 • Een actieplan voor het opbouwen van vertrouwen in uw eigen werkplek