logo HumanInsight
aanpak

Gedragsverandering,

wetenschappelijk onderbouwd

HET PROBLEEM

Ons feilbare denken


Het menselijk denken en handelen is niet zo objectief en rationeel als we graag geloven. Veel denken gebeurt onbewust. We worden voortdurend beïnvloed door onze omgeving.


In ons denken en handelen zijn we "voorspelbaar irrationeel".(*) Wat leidt tot een verlies van 25% aan middelen in organisaties!


(*) Dan Ariely (2008) "Predictably Irrational"

DE OPLOSSING

En nu het goede nieuws

Als we "voorspelbaar irrationeel" denken en handelen, dan betekent dit dat u erop kan anticiperen. U kan het leren herkennen en bijsturen.


Om zo meetbaar betere resultaten te halen op vele vlakken:  Leadership & Culture, Change & Influence, Diversity, Equity & Inclusion, Talent & Performance


Daar helpt HumanInsight u graag bij!

Organisaties die gebruik maken van gedragsinzicht halen tot 25%*

betere resultaten!*McKinsey, 2017, "The Business Logic in Debiasing"

ONZE AANPAK

Wetenschappelijk onderbouwd. Resultaatgericht

WETENSCHAPPELIJKE INZICHTEN

In onze opleidingen integreren wij de laatste inzichten uit neurowetenschappen, cognitieve psychologie en gedragswetenschappen.

BREINVRIENDELIJK LEREN

Wij staan garant voor breinvriendelijk leren. Daarom zijn onze opleidingen ervaringsgericht en stellen we interactie centraal.

EVIDENCE-BASED METHODIEKEN

TRANSFER NAAR DE WERKVLOER

De methodieke die we u aanleren zijn evidence-based. Ze worden gebruikt door internationale thought leaders en toonaangevende organisaties.

We zorgen voor transfer van aangeleerde kennis en vaardigheden naar uw dagelijkse praktijk. Daarom leert u aan de hand van concrete voorbeelden en eigen cases.

OVER MENSELIJK GEDRAG


Wij mensen zijn fascinerend. Maar geneigd tot zelfoverschatting. Self-serving bias heet dat, een denkfout die typisch menselijk is en waar we dus allen last van hebben.


Zo veronderstellen we dat we zelf wel zullen weten hoe we denken. Laat staan dat we hier training of advies bij kunnen gebruiken!


Onderzoek spreekt dit echter tegen. We kunnen wel degelijk leren slimmer denken - dankzij gedragseconomie!


Gedragseconomie integreert psychologische inzichten in de analyse van menselijk gedrag. Zo kunnen we beter begrijpen waarom mensen bepaalde beslissingen maken, ook wanneer die niet rationeel zijn.

Nobelprijswinnaar Richard Thaler legt uit dat we allemaal 'humans' zijn, geen 'econs'.* En humans denken voorspelbaar irrationeel. 


Zo denken we vooral op korte termijn en negeren we effecten op lange termijn (denk maar aan dat tweede stuk taart, ook al bent u op dieet, of het feit dat velen niet voldoende sparen voor een pensioen).


We hebben een voorkeur voor de status-quo ("we hebben het hier altijd zo gedaan!") ook al is het tijd voor verandering. 


We hechten vooral belang aan informatie die onze mening bevestigt ("Als ik om advies vraag bij mijn werk, ga ik altijd naar die collega. Die verstaat tenminste zeggen waar het om gaat!"). Allemaal voorbeelden van cognitive bias.


* Richard Thaler (2015) "Misbehaving: The Making of Behavioural Economics"

Uit onderzoek blijkt dat tot 25% van de middelen in organisaties verloren gaat door cognitive bias.


Gelukkig is wetenschappelijk aangetoond dat wij mensen systematisch en dus voorspelbaar zijn in ons irrationeel denken en handelen. Dat betekent dat u dit kan leren sturen.


Zo kan u kiezen voor automatisch sparen en zo korte termijndenken tegengaan.


In een veranderingsproces kan u systematisch een eerste groep de argumenten voor en een tweede groep de argumenten tegen een nieuwe aanpak laten analyseren.


In uw team kan u nieuwe bronnen en diverse bronnen van informatie zoeken om zo uw eigen mening te leren nuanceren en verfijnen.


U kan dus wel degelijk leren slimmer denken! HumanInsight reikt u graag de nodige tools en technieken aan.