logo HumanInsight
privacybeleid

Privacybeleid HumanInsight

 

HumanInsight hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.


In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over de gegevens die we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Als bedrijf dat persoonlijke gegevens verwerkt houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en, vanaf 25 mei 2018, de Europese General Data Protection Regulation (GDPR).

 

Dit brengt in ieder geval het volgende met zich mee:

 

 • Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • De verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • We vragen altijd om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
 • We nemen de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • We brengen je op de hoogte van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens en we respecteren deze.

  

Dit privacy statement legt uit wat wij doen met de informatie die we over je verzamelen wanneer je deze website gebruikt, een incompany opleiding bij ons aanvraagt, aan een open opleiding deelneemt of je inschrijft voor onze nieuwsbrief. 'Persoonlijke gegevens' zijn alle informatie waarmee je kan worden geïdentificeerd; het bevat zaken zoals je naam, adres, e-mailadres, factuuradres en telefoonnummer.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door humaninsight verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van onze organisatie
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • public relations en direct marketing: het bekendmaken van activiteiten en opinies van onze organisatie
 • afhandelen van aankopen, beheer klanten en leveranciers

 

Welke gegevens verwerken we?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de onderstaande persoonsgegevens van jou vragen, opslaan, verzamelen en verwerken. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


Abonnees nieuwsbrieven

 • E-mailadres, naam/voornaam, datum registratie
  Verzonden e-mails, open- en doorklikgedrag van de verzonden nieuwsbrieven
 • Al onze nieuwsbrieven worden verstuurd via Mailchimp. Je kan je op elk gewenst moment weer afmelden voor de nieuwsbrieven.


Klanten en deelnemers activiteiten

 • Specifieke gegevens voor de uitvoering van de activiteit (zoals keuze workshop, facturatiegegevens) of het leveren van de dienst (adres, bestelling,…).
  Gegevens m.b.t. jouw profiel
 • HumanInsight vraagt om persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, facturatiegegevens) wanneer je een incompany opleiding bij ons aanvraagt. Ook vragen we om persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, adresgegevens, facturatiegegevens) wanneer je aan een open opleiding deelneemt.
 • Deze gegevens worden opgeslagen in onze interne database. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden en we zullen deze niet wijzigen zonder jouw toestemming.
 • We kunnen je e-mailadres gebruiken om je op voorhand een intakeformulier te sturen voor de opleiding waarvoor je je hebt ingeschreven. Ook kunnen we na de opleiding een enquête sturen met vragen over de opleiding die je hebt bijgewoond. De gegevens die we verkrijgen via deze enquêtes zullen niet met derden worden gedeeld.

   

Potentiële klanten, partners, netwerkcontacten

 • Persoonsgegevens
  Gegevens m.b.t. uitgeoefend beroep en functie
  Profielgegevens zoals interesses in thema’s


Websitebezoekers

 • De website wordt in-house beheerd door HumanInsight. Deze website maakt gebruik van cookies.

 

 

Bewaartermijn

HumanInsight bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. We hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Klanten, donateurs, deelnemers activiteiten: 10 jaar
 • Nieuwsbrieven: bewaren tot maximum 3 jaar inactiviteit
 • Potentiële klanten, partners en netwerkcontacten: tot iemand beroep doet op zijn rechten of tot we te weten komen dat de persoon de functie niet meer uitoefent.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 

Jouw rechten omtrent je gegevens

Een uitschrijflink wordt toegevoegd aan al onze uitgestuurde nieuwsbrieven.


Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan). Als je de gegevens die we van je hebben wilt inzien of als je wilt dat we jouw gegevens verwijderen, kan je een mailtje sturen naar info@humaninsight.be met dit verzoek.