logo HumanInsight
management bias en employee engagement

Human Insight #3:

MAAK VAN MANAGEMENT BIAS EEN STERKTE: ZET ZE IN OM EMPLOYEE ENGAGEMENT TE VERHOGEN


(Niet-managers: U kan dit ook in uw partnerrelatie toepassen)

Like it? Share it!

In Human Insight #3 leert u hoe u als leidinggevende gebruik kan maken van de 'positive illusion' om het engagement in uw team te verhogen en de prestaties van uw medewerkers te verbeteren.

Managers zijn net als mensen: Ze zien zichzelf graag als rationele wezens, die zorgvuldig alle voors en tegens afwegen voor ze een beslissing nemen. Die objectieve factoren weten te onderscheiden van subjectieve beweegredenen. Die zich niet laten beïnvloeden door de context.


Onderzoek bevestigt: managers zijn net als mensen. 

Even geneigd tot zelfoverschatting, wat in het jargon self-serving bias wordt genoemd. Dus herkennen we bias (een verzamelnaam voor denkfouten en vooringenomenheden) wel bij anderen, maar hebben we een blinde vlek voor onze eigen denkfouten - een own bias blind spot.


Wat echter management bias (denkfouten en vooringenomenheden bij managers) uniek maakt is dat u deze als leidinggevende gericht kan inzetten om het engagement van uw medewerkers te verhogen. En zélfs hun prestaties daadwerkelijk te verbeteren. Hoe? Door gebruik te maken van de zogenaamde 'positive illusion'. Laat me dat even uitleggen.

Bias speelt in uw relatie met uw medewerkers.

Als leidinggevende heeft u een hele reeks (ongefundeerde) vooronderstellingen over uw mensen en hun functioneren. Die vooronderstellingen kunnen positief, neutraal of negatief zijn.


Uit onderzoek blijkt dat de vooronderstellingen van leidinggevenden een reëel effect hebben op de prestaties van de mensen in hun team. In een artikel in de Harvard Business Review met de veelzeggende titel “If Your Boss Thinks You’re Awesome, You Will Become More Awesome” tonen Zenger & Folkman hoe leidinggevenden die systematisch het beste zien in hun medewerkers hen écht beter doen presteren, terwijl die managers die het meest kritisch zijn met het omgekeerde effect te maken krijgen. In hun studie onderscheiden de auteurs enerzijds ‘positive-rating’-managers (leidinggevenden die hun medewerkers systematisch hoger inschatten in vergelijking met collega-leidinggevenden) en anderzijds ‘negative-rating’-managers (die hun medewerkers systematisch lager inschatten in vergelijking met collega-leidinggevenden).Wat blijkt?

  • Werknemers met een ‘positive-rating’-manager vertonen een hoger niveau van engagement en betrokkenheid.
  • De positieve waardering van de leidinggevende vertaalt zich ook in betere prestaties. Positieve waardering werkt dus als een soort ‘self-fulfilling prophecy’. In de woorden van de auteurs: “If your boss thinks you’re awesome, you will become more awesome”.Boodschap voor leidinggevenden en managers?

  • Ten eerste (en dit is niet nieuw): Gebruik erkenning en positieve feedback om engagement in uw team te verhogen. Dit werkt best als de erkenning/feedback op regelmatige basis wordt gegeven. Zorg ook dat er niet te veel tijd zit tussen de prestatie en de erkenning – wacht dus niet tot de jaarlijkse evaluatie!
  • Ten tweede de ‘positive illusion’: Wij mensen laten ons allemaal beïnvloeden door onze context. We passen ons gedrag aan naargelang de prikkels die we krijgen. Maak hier gebruik van. Zet als leidinggevende die positieve management bias in: Behandel uw medewerkers alsof ze ‘best in business’ zijn, en ze zullen uw verwachtingen overtreffen.


En hoe werkt dit nu in uw partnerrelatie?

Ook daar speelt de ‘positive illusion’. In een artikel in Psychological Science stellen Murray et. al. dat het (onrealisistisch) idealiseren van de partner het verminderen van de echtelijke tevredenheid tegengaat. Hoe liefde blind maakt dus, maar ook hoe dit tot uw geluk kan bijdragen.


 

MEER WETEN OVER EMPLOYEE ENGAGEMENT?

Wil u meer leren over employee engagement en hoe die te verhogen? Dan is de opleiding Intrinsieke motivatie als hefboom voor employee engagement een aanrader - voor leidinggevenden en HR-professionals.


We horen graag van u! Neem vrijblijvend contact.