logo HumanInsight
bias busting

Like it? Share it!

Bias

busting!

Elke dag vallen niets-vermoedende humans ten prooi aan denkfouten en vooringenomenheden. Vaak worden die veroorzaakt door ons snelle denken. Snel denken laat ons toe te functioneren in een complexe wereld. Door het automatisch filteren van informatie kunnen we razendsnel reageren op gevaar. Maar dit filteren van informatie heeft ook ongewenste effecten: 'bias' leidt tot gebrekkige keuzes en ondoordachte beslissingen. Om je bij te staan in je queeste naar slimmer denken, stellen wij voor: BIAS BUSTING!

International Darwin Day


Hoe wapen je jezelf en je organisatie tegen...

confirmation bias?


  • Wat is de Golden Rule of Thinking die Charles Darwin hanteerde om de bevestigingsfout te vermijden?
  • Hoe helpt die om ook ùw denkkracht te verhogen?

BIAS BUSTING!


Hoe wapen je je tegen...

hindsight bias


'Hindsight bias' - ofwel: 'ik heb het toch gezegd!' - is een denkfout die ons oordeel vertroebelt. Het slaat op onze neiging om, nadat een gebeurtenis heeft plaatsgevonden, al snel te denken dat die voorspelbaar was.


In deze bias buster reiken wij u de nodige tools om zich er tegen te wapenen...

BIAS BUSTING!


Hoe vermijd je...

negativity bias


'Negativity bias' slaat op de ingebouwde neiging van ons brein om de nadruk te leggen op het negatieve. De gevolgen? Een gedramatiseerd wereldbeeld, verhoogde stressgevoelens en slechte beslissingen.


In deze bias buster reiken wij u de nodige tools om zich er tegen te wapenen...

BIAS BUSTING!


Hoe vermijd je...

hokjesdenken


Eén van de manieren waarop ons brein snel informatie kan verwerken, is door het indelen in categorieën.

Het gevaar van stereotyperen is echter dat we individuele kenmerken niet meer zien.


In deze bias buster reiken wij u de nodige tools om zich er tegen te wapenen...