logo HumanInsight
nudging corona

3 maart 2021


Krijtcirkels op de grond: een nudge om ons aan de afstandsregels te houden

100 cirkels, in krijt getekend op de grond om zo de corona-afstandsregels te laten respecteren.


Eén cirkel is bedoeld voor 4 personen en de cirkels worden onderling gescheiden door een afstand van 4 meter. Een voorbeeld van nudging in de praktijk - het gebruik van een "zacht duwtje" om gedrag in een welbepaalde richting te sturen. 

Vorige week moest de politie in Gent verschillende keren tussenkomen, omdat er met het mooie weer te veel jongeren samenkwamen op het Sint-Pietersplein. Op een bepaald moment was er zelfs sprake van 1000 studenten die zich verzameld hadden en geen rekening hielden met de corona-afstandsregels.


Deze week gingen de studenten met de stad Gent in overleg, op zoek naar oplossingen. Het resultaat? Op maandag tekende de stad Gent 106 krijtcirkels op het Sint-Pietersplein, elk met een diameter van 6 meter. Eén cirkel is bedoeld voor 4 personen en de cirkels worden onderling gescheiden door een afstand van 4 meter. Een voorbeeld van nudging in de praktijk - of hoe een zacht duwtje in de juiste richting leidt tot verandering in gedrag. 


Hoe werkt nudging eigenlijk?


Nudging (*1) is een gedragseconomische techniek waarbij mensen subtiel worden gestimuleerd om zich op een gewenste wijze te gedragen. De techniek kan worden gezien als het geven van een 'duwtje' (Engels: nudge) in de 'goede' richting. 

Nudging is gebaseerd op de wetenschappelijk onderbouwde vaststelling dat mensen op een snelle, automatische manier keuzes maken. Het baanbrekende werk van de Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman (*2) toont aan dat wij helemaal niet zo weldoordacht handelen als we graag geloven. Om beslissingen te kunnen nemen in een complexe wereld, gebruiken we signalen uit de omgeving en vuistregels. Dat betekent dat mensen heel gevoelig zijn voor de keuzecontext. En dat je (bijvoorbeeld als overheid of beleidsmaker) daarop kan inspelen. De overheid (in dit geval de stad Gent) wordt dan "keuze-architect": ze brengt visuele markeringen aan op de grond om de afstandregels te verduidelijken voor de omwonenden.


Want wees nu eerlijk: Hoe goed kan jij inschatten hoe ver je moet gaan zitten om 1,5 meter afstand te houden tot je gesprekspartner? De kans is bovendien groot dat je die afstand ineens anders inschat in het gezelschap van iemand die je erg graag hebt. Op welke manier kan jij ook nudging-principes toepassen in je eigen omgeving?


Wil je graag op een laagdrempelige manier met nudging aan de slag? Begin dan met het EAST-kader, dat werd ontwikkeld door het Behavioural Insight Team in Groot-Brittannië. Ook de interventie van de stad Gent kan je beter begrijpen vanuit het EAST-kader.


Wil je bepaald gedrag aanmoedigen? Maak het dan EAST:

  • Eenvoudig,
  • Aantrekkelijk,
  • Sociaal, en
  • Tijdig.


In dit geval: Aantrekkelijk: Zorg dat de gewenste actie eruit springt. Wil je dat mensen voldoende afstand houden? Geef dat dan visueel aan. 


Zoals in Gent...

Maar ook op tal van andere plaatsen...

Meer leren over nudging en sturen van gedrag?


Wil je graag tools en gedragseconomische technieken leren gebruiken om gedrag in de juiste richting te sturen? We zetten je graag op weg in onze training Nudging & Framing. Wil je aan de slag met je eigen cases? Dan maken we een training op maat of begeleiden je in een adviestraject.


Bronnen:

VRT Nieuws (1 maart 2021) "Cirkels op Gents Sint-Pietersplein moeten jongeren de afstandsregels laten respecteren"


*1 Thaler & Sunstein (2008), "Nudge" 

*2 Kahneman (2011) "Thinking, Fast and Slow"

Like it? Share it!